Cấp bậc tác giả:

HTML

Số ngày giữa hai thời điểm

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:18 PM
Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tìm số lượng ngày giữa hai thời điểm nào đó.
  • 0
  • 2110

Số ngày giữa hai thời điểm

Loading...

Bạn có thể dùng hiệu ứng JavaScript này để tìm số lượng ngày giữa hai thời điểm nào đó.

JavaScript:


<script type="text/javascript">

// Created by: JavaScript Demos :: http://www.javascript-demos.com/


function calcDays(){

  var date1 = document.getElementById('d1').lastChild.data;

  var date2 = document.getElementById('d2').lastChild.data;

  date1 = date1.split("-");

  date2 = date2.split("-");

  var sDate = new Date(date1[0]+"/"+date1[1]+"/"+date1[2]);

  var eDate = new Date(date2[0]+"/"+date2[1]+"/"+date2[2]);

  var daysApart = Math.abs(Math.round((sDate-eDate)/86400000));

  document.getElementById('diffDays').innerText = daysApart;

}


onload=calcDays;

</script>


HTML:


<table width='220' border='1' cellspacing='0' cellpadding='5' align="center">

<tr>

<td>Starting<br>Date</td>

<td>Ending<br>Date</td>

<td>Total<br>Days</td>

</tr><tr>

<td id='d1'>01-01-2006</td>

<td id='d2'>08-05-2006</td>

<td id='diffDays' align='center'></td>


</tr>

</table>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML