MVC

MVC là gì, là viết tắt của Model, View, Controller. Đây là cách người ta phân một ứng dụng ra làm 3 phần có chức năng khác nhau để dễ quản lí và phát triển các ứng dụng.

BÀI VIẾT GẦN NHẤT