Cấp bậc tác giả:

HTML

Đồng hồ bấm giờ

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:13 PM
Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng hiển thị một đồng hồ bấm giờ trên trang web.
  • 0
  • 3249

Đồng hồ bấm giờ

Loading...

Một đoạn mã JavaScript khác để tạo hiệu ứng hiển thị một đồng hồ bấm giờ trên trang web.

CSS:


<style>

span

{

cursor:pointer;

color:white;

background:black;

}

</style>


JavaScript:

<script type="text/javascript">

// John Livingston (wavwizard_wavmaster@yahoo.com) | http://wavsyntax.bravehost.com


var msec=0

var sec=0

var min=0

function start()

{

document.forms[0].display.value=min+":"+sec+":"+msec

go=setTimeout("start()",1)

msec++

if(msec==100)

{

msec=0

sec++

}

if(sec==60)

{

sec=0

min++

}

}


function stop()

{

clearTimeout(go)

}

function reset()

{

window.location.reload()

}

function over1(test)

{document.getElementById('over1').style.background=test}

function out1(test)

{document.getElementById('over1').style.background=test}

function over2(test)

{document.getElementById('over2').style.background=test}

function out2(test)

{document.getElementById('over2').style.background=test}

function over3(test)

{document.getElementById('over3').style.background=test}

function out3(test)

{document.getElementById('over3').style.background=test}

</script>


HTML:

<span id="over1" onmouseover="over1('red')" onmouseout="out1('black')" onclick="start()">

Start</span>

<span id="over2" onmouseover="over2('red')" onmouseout="out2('black')" onclick="stop()">

Stop</span>

<span id="over3" onmouseover="over3('red')" onmouseout="out3('black')" onclick="reset()">

Reset</span>

<form>

<input type="text" name="display"size="22"value="00:00:00">

</form>

Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML