XML

XML là viết tắt của chữ EXtensible Markup Language, tức là "ngôn ngữ đánh dấu mở rộng".

BÀI VIẾT GẦN NHẤT