Crystal Report

Crystal Reports là công cụ thiết kế báo cáo cho phép bạn tạo ra những báocáo bằng cách tìm và định dạng dữ liệu từ một nguồn dữ liệu hay từ những nguồn dữ liệu khác nhau .

BÀI VIẾT GẦN NHẤT