MySQL

MySQL là một chương trình dùng để quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL). Điều quan trọng ở đây là CSDL là một hệ thống được sắp xếp, phân lớp rõ ràng ngăn nắp những thông tin mà mình lưu trữ.

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Loading...

Bài viết mới nhất

Bài viết được xem nhiều nhất

LIKE BOX