Cấp bậc tác giả:

HTML

Đếm số ngày còn lại trong tháng

Được viết bởi QuangIT ngày 17/04/2013 lúc 08:11 PM
Hiệu ứng sẽ tính xem tháng hiện hành còn bao nhiêu ngày.
  • 0
  • 2050

Đếm số ngày còn lại trong tháng

Loading...

Hiệu ứng sẽ tính xem tháng hiện hành còn bao nhiêu ngày.


HTML:


<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">

// Justin Smith (jsmith@polbox.com)


var today = new Date();

var now = today.getDate();

var year = today.getYear();

if (year < 2000) year += 1900; // Y2K fix

var month = today.getMonth();


var monarr = new Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);


// check for leap year

if (((year % 4 == 0) && (year % 100 != 0)) || (year % 400 == 0)) monarr[1] = "29";


// display day left

document.write("There are " + (monarr[month]-now) + " days left in this Month.");


</script>


Nguồn bài viết: Sưu tầm

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML