Hướng dẫn sử dụng CodeSmith

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 7683
  • Lượt tải: 417
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

CodeSmith là 1 bộ khởi tạo source code từ các template được dịnh nghia (dùng C# hoặc VB.NET) và có thể dùng dể tạo ra source code thuộc bất cứ ngôn ngữ nào hoặc tổng quát hơn là bất cứ nội dung text nào mà chúng ta cần tạo


Nội dung: CodeSmith là 1 bộ khởi tạo source code từ các template được dịnh nghia (dùng C# hoặc VB.NET) và có thể dùng dể tạo ra source code thuộc bất cứ ngôn ngữ nào hoặc tổng quát hơn là bất cứ nội dung text nào mà chúng ta cần tạo! Việc tạo ra code từ template có rất nhiều ưu diểm, chính yếu là: tiết kiệm rất đáng kể thời gian coding, tránh nhàm chán cho developer (dối với các task lặp di lặp lại) và hạn chế các bug không đáng có (hoặc lặp di lặp lại) khi không dùng template (vì code được sinh ra sẽ không có các bug do lỗi developer gây ra trừ khi template có bug!). Tóm lại, Code Generation là một huớng đi rất phổ biến hiện nay giúp developer tập trung hiện thực logic chính của ứng dụng mà không phải suy nghĩ về các vấn dề còn lại (kết nối database server, data access layer, ...).
BÌNH LUẬN