LINQ to SQL

LINQ to SQL là một phiên bản hiện thực hóa của O/RM (object relational mapping) có bên trong .NET Framework bản “Orcas” (nay là .NET 3.5), nó cho phép bạn mô hình hóa một cơ sở dữ liệu dùng các lớp .NET...

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Loading...

Bài viết mới nhất

Bài viết được xem nhiều nhất

LIKE BOX