Giáo trình Quản Lý Phát triển Dự án

  • Ngày gửi: 30/08/2012
  • Lượt xem: 2432
  • Lượt tải: 25
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Phần mềm có 1 tầm quan trọng đặc biệt trong xã hội hiện đại


Nội dung: Phần mềm có 1 tầm quan trọng đặc biệt trong xã hội hiện đại
Vai trò phần mềm xét trên các mặt:
- Một nền kinh tế
- Các tổ chức trong xã hội
- Các hệ thống đang tồn tại
- Lĩnh vực ứng dụng phần mềm
BÌNH LUẬN