Lập trình XML với C#

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 4245
  • Lượt tải: 206
  • Ngôn ngữ: C#
  • Số trang: 65
  • Nền tảng: .NET 2.0, .NET 1.1, .NET 1.0
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Lập trình XML với C # là một cuốn sách công nghệ miễn phí hướng dẫn bạn cách để làm việc với XML sử dụng các lớp thư viện .NET có sẵn trong .NET Framework. Ngôn ngữ được sử dụng trong cuốn sách này là C#.


Nội dung:
Microsoft. NET cung cấp thư viện lớp chuyên dụng để làm việc với XML.

Nếu bạn không quen với XML, Cuốn sách nói về vấn đề cơ bản của XML và các thành phần của nó.

Một khi bạn hiểu tốt về XML, cuốn sách tập trung và tìm hiểu các lớp khác nhau có sẵn trong NET Framework. Để làm việc với XML như đọc và viết XML, cập nhật và chuyển đổi XML.

Cuốn sách cũng cho thấy làm thế nào để làm việc với cơ sở dữ liệu bằng cách sử dụng XML và ADO.NET.

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN