Đồ án môn học TTCN - Thiết kế web sử dụng DotnetNuke

  • Ngày gửi: 04/10/2012
  • Lượt xem: 3966
  • Lượt tải: 315
  • Ngôn ngữ: C#, ASP.net
  • Số trang: 30
  • Nền tảng: DotnetNuke
  • Người gửi: Lê Trung Thành
Loading...
Tóm tắt:

Tài liệu là bài báo cáo về đồ án môn học Thực tập công nhân của sinh viên Khoa CNTT - BKĐN. Đề tài sử dụng Mã nguồn mở DotNetNuke Community phiên bản 6.1.5 với CSDL SQL Server 2008 R2 Express Edition


Nội dung:
  • Dotnetnuke là một hệ  thống quản lý nội dung (CMS) được viết bằng ngôn ngữ VB.net và C# trên nền ASP.net. Đây là một hệ thống nguồn mở, được tùy biến dựa trên Skin và Module. 
  • Dotnetnuke được phát triển dựa trên cổng điện tử  IbuySpy được Microsoft giới thiệu như là một  ứng dụng mẫu dựa trên nền tảng .Net Framework. 
  • Dotnetnuke đã được phát triển qua nhiều phiên bản và hiện nay phiên bản mới nhất là 6.2
BÌNH LUẬN