Bộ tài liệu học lập trình Android (tiếng Việt)

  • Ngày gửi: 11/09/2015
  • Lượt xem: 3092
  • Lượt tải: 209
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng: Android
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Đây là bộ tài liệu khá hay dành cho việc lập trình trên Android


Nội dung:
giao-trinh-android-01.jpg
giao-trinh-android-02.jpg
1. Bộ tài liệu học lập trình Android (tiếng Việt) của ĐHTN + Hướng dẫn cài đặt trên Eclispe + Đồ án Android.
2. Bộ tài liệu Android từ cơ bản đến pro cho các bạn mới muốn đi chuyên sâu về Android, ngoài ra còn có những kiến thức cơ bản về build game trên android. 
giao-trinh-android-03.jpg
BÌNH LUẬN