JOOMLA

Joomla là một hệ quản trị nội dung mã nguồn mở (Tếng Anh : Open Source Content Management Systems. Joomla được viết bằng ngôn ngữ PHP và kết nối tới cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người sử dụng có thể dễ dàng xuất bản các nội dung của họ lên Internet hoặc Intranet.

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

Loading...

Bài viết mới nhất

Bài viết được xem nhiều nhất

LIKE BOX