Thiết kế Website

Tin tức Công nghệ mới

Loading...

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

 • Tài liệu học Thực hành Lập trình di động - Android Studio

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 08/12/2018 lúc 05:20 PM
  Tóm tắt: Hướng dẫn học Lập trình di động
 • [LINQ]Phần 5: Các kiểu quan hệ trong truy vấn LINQ

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 21/11/2018 lúc 02:18 PM
  Tóm tắt: Một truy vấn LINQ được thể hiện chặt chẽ ở dữ liệu nguồn, trong truy vấn chính nó, và trong việc thực thi truy vấn đó. Các kiểu biến trong truy vấn LINQ phải tương thích với các phần tử trong dữ liệu và với kiểu biến lặp trong mệnh đề forearch.
 • [LINQ]Phần 4: Chuyển đổi dữ liệu với LINQ (C#)

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 21/11/2018 lúc 02:13 PM
  Tóm tắt: LINQ không chỉ dùng để rút trích hay truy vấn dữ liệu mà còn là công cụ mạnh để chuyển đổi dữ liệu. Bằng cách dùng LINQ, bạn có thể sử dụng 1 tập dữ liệu nguồn làm đầu vào và thay đổi tập này theo nhiều cách để tạo ra các tập dữ liệu mới (đầu ra).
 • [LINQ]Phần 3: Các truy vấn cơ bản trong LINQ

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 21/11/2018 lúc 02:08 PM
  Tóm tắt: Trong truy vấn LINQ, bước đầu tiên là đặc tả nguồn dữ liệu. Mệnh đề from phải có đầu tiên để mô tả nguồn dữ liệu (customers) và biến phạm vi (cust).
 • [LINQ]Phần 2: LINQ và các dạng chung (Generic Types) trong C#

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/11/2018 lúc 08:09 PM
  Tóm tắt: Các truy vấn LINQ được dựa trên các dạng chung (generic), được giới thiệu ở phiên bản .NET framework 2.0. Bạn không cần tìm hiểu kỹ về các dạng chung (generics) trước khi bắt đầu viết truy vấn. Tuy nhiên, bạn cần hiểu rõ các khái niệm cơ bản.
 • [LINQ]Phần 1: Giới thiệu Linq

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/11/2018 lúc 10:39 AM
  Tóm tắt: Một truy vấn là một diễn tả để lấy dữ liệu từ 1 nguồn dữ liệu nào đó. Các truy vấn thường được dùng trong các ngôn ngữ truy vấn đặc trưng. Các ngôn ngữ truy vấn khác nhau được phát triển khác nhau để áp dụng cho các nguồn dữ liệu khác nhau, ví dụ SQL dùng cho cơ sở dữ liệu quan hệ và XQuery dùng cho XML.
 • Từ khóa LET(C# Refenrence)

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Introduction, vào ngày 12/11/2018 lúc 04:20 PM
  Tóm tắt: Trong một biểu thức truy vấn, nó chỉ hữu ích để lưu kết quả của biểu thức cho hóa đơn để sử dụng nó sau nó. Bạn có thể là từ khóa, để tạo biến biến và bắt đầu nó với kết quả của bạn. Khi được khởi tạo một giá trị, giá trị biến không thể được sử dụng để lưu một giá trị khác. Tuy nhiên, nếu biến phạm vi chứa một loại truy vấn, nó có thể được truy vấn.
 • [ASP.NET MVC]Phần 11: Thêm chức năng tìm kiếm

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 10/11/2018 lúc 09:34 PM
  Tóm tắt: Phần trước chúng ta đã tìm hiểu các phương thức Create và Delete, phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng chức năng tìm kiếm
 • [ASP.NET MVC]Phần 10: Tìm hiểu 2 phương thức Create, Delete và các View liên quan

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 10/11/2018 lúc 09:12 PM
  Tóm tắt: Phần trước chúng ta đã tìm hiểu về phương thức Edit và View Edit. Phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức Create, Delete và các View liên quan
 • [ASP.NET MVC]Phần 9: Tìm hiểu về các phương thức Edit và View Edit

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 10/11/2018 lúc 08:56 PM
  Tóm tắt: Khi Visual Studio tự gieo ra mô hình Entity Framework, chúng ta vẫn có thể thêm mã nguồn vào tập tin đã gieo nếu muốn
 • [ASP.NET MVC]Phần 8: Truy cập mô hình dữ liệu từ Controller

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 10/11/2018 lúc 08:32 PM
  Tóm tắt: Trong phần này, bạn sẽ tạo một lớp LinkController mới và viết code để lấy dữ liệu từ bảng Link trong cơ sở dữ liệu và hiển thị ra trình duyệt sử dụng một bản mẫu xem (view template).
 • TypeScript là gì? TypeScript và Javascript

  Được viết bởi webmaster trong HTML |  JavaScript, vào ngày 10/11/2018 lúc 07:41 PM
  Tóm tắt: Nếu bạn đã từng muốn học Angular2 thì người ta sẽ khuyên bạn là nên học TypeScript trước, điều này hoàn toàn hợp lý bởi Angular2 cho phép bạn nhiều sự lựa chọn thư viện để phát triển, bạn có thể chọn Javascipt thuần hoặc chọn TypeScript đều được.
 • [ASP.NET MVC]Phần 7: Tìm hiểu về các chuỗi kết nối Cơ sở dữ liệu(connection strings)

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 09/11/2018 lúc 11:11 PM
  Tóm tắt: Sau khi tạo được mô hình (Model) ở các bài trước, bạn nên tìm hiểu một chút về chuỗi kết nối database trong ASP.NET MVC
 • [ASP.NET MVC]Phần 6: Thêm mới Model trong ASP.NET MVC

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 09/11/2018 lúc 11:05 PM
  Tóm tắt: Model thể hiện sơ đồ dữ liệu và các nguyên tắc hoạt động để kết nối dữ liệu trong kiến trúc MVC. Model duy trì dữ liệu của ứng dụng và chứa các đối tượng cho phép truy xuất và lưu trữ dữ liệu ở cơ sở dữ liệu.
 • [ASP.NET MVC]Phần 5: Sử dụng chú thích dữ liệu(Data Annotation)

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 09/11/2018 lúc 10:38 PM
  Tóm tắt: Ở ví dụ bài này, chúng ta sẽ tạo 1 dự án MVC và gieo mã nguồn theo kiểu Database First. Lý do việc này là để bạn chủ động hơn với các thuộc tính và kiểu dữ liệu, cũng như nơi lưu trữ cơ sở dữ liệu. Ngoài ra bạn có thể tạo mã nguồn theo kiểu Code First hay Model First tùy ý.
Xem tiếp
Loading...

HỌC OFFICE

LIKE BOX

HỌC HTML