Thiết kế Website

Tin tức Công nghệ mới

Loading...

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

 • CSS - Text - Font

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 08:40 PM
  Tóm tắt: Về định dạng kiểu Text và kiểu Font
 • HTML - Thẻ Canvas

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 08:20 PM
  Tóm tắt: Canvas là một thẻ HTML5 tương tự như những thẻ HTML khác, tuy nhiên có một sự khác biệt rõ rệt nhât là nội dung của Canvas lại được xây dựng từ Javascript.
 • HTML - Webstore Geolocation

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 08:16 PM
  Tóm tắt: HTML5 Geolocation API cho bạn chia sẻ vị trí của bạn với các Website ưa thích. Một Javascript có thể nắm bắt được vĩ độ và kinh độ của bạn và có thể được gửi trở lại Webserver và thực hiện nhận biết vị trí như tìm kiếm các doanh nghiệp địa phương hoặc vị trí của bạn trên bản đồ.
 • HTML - Form với HTML5

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 08:12 PM
  Tóm tắt: Các thành phần mới của form HTML 5 bổ sung thêm các chưng năng phát triển web thường phải kết hợp thông qua các phương tiện khác như JavaScript và Flash.
 • Tài liệu Học Thiết kế Web HTML5 & CSS3

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 07:39 PM
  Tóm tắt: HTML được xem là công nghệ thiết kế web có từ lâu đời, có trước cả các công nghệ tiên tiến mới hiện nay như Magento, Drupal… Thế nhưng, một website sẽ trông rất đơn điệu và nhàn chán nếu chỉ sủ dụng HTML, cần có sự hỗ trợ của CSS để các yếu tố trên website trông đẹp và bắt mắt hơn.
 • HTML - Các thẻ HTML nâng cao

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 10:38 AM
  Tóm tắt: Bài này bổ sung thêm các thẻ nâng cao hay sử dụng trong HTML
 • HTML - Các thẻ HTML cơ bản

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 10:27 AM
  Tóm tắt: Tiếp theo về các thẻ HTML thường dùng
 • HTML - Giới thiệu HTML

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 16/07/2018 lúc 10:16 AM
  Tóm tắt: Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (html) chỉ rõ một trang Web sẽ được hiển thị như thế nào trong một trình duyệt
 • JAVA - Ngoại lệ (Exception) và xử lý ngoại lệ

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 09:08 PM
  Tóm tắt: Ngoại lệ là các đối tượng kiểu lớp định nghĩa sẵn, biểu diễn trạng thái lỗi tự động phát sinh khi một hàm được thực hiện
 • JAVA - Lệnh (Statement)

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 09:02 PM
  Tóm tắt: Lệnh có thể là lệnh đơn, khối lệnh hay cấu trúc điều khiển
 • JAVA - Các Biểu thức và Phép toán

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 08:41 PM
  Tóm tắt: Trong Java, chúng ta thường gặp các loại toán tử sau: Toán tử gán, toán tử số học, toán tử một ngôi, toán tử so sánh, toán tử luận lý điều kiện và cuối cùng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn độ ưu tiên giữa các toán tử trong Java.
 • JAVA - Tìm hiểu về Mảng

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 08:22 PM
  Tóm tắt: Mảng là tập hợp nhiều phần tử có cùng tên, cùng kiểu dữ liệu và mỗi phần tử trong mảng được truy xuất thông qua chỉ số của nó trong mảng. Chúng ta sử dụng mảng trong trường hợp muốn lưu trữ nhiều biến tương tự nhau chẳng hạn như danh sách các sinh viên trong một lớp.
 • JAVA - Các từ khóa

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 08:13 PM
  Tóm tắt: Ngôn ngữ lập trình Java có khoảng 50 ***words, bạn cần nhớ những ***word này vì chúng sẽ được dùng rất nhiều trong quá trình lập trình. Lưu ý: true, false, null không phải là các ***word.
 • JAVA - Lập trình Hướng đối tượng

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 07:50 PM
  Tóm tắt: Java là một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng vì vậy nó cũng hỗ trợ các đặc tính của lập trình hướng đối tượng
 • JAVA - Hằng - Biến - Kiểu dữ liệu

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/07/2018 lúc 07:42 PM
  Tóm tắt: Để bắt đầu tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình Java chúng ta sẽ lần lượt học về các cú pháp cơ bản trong ngôn ngữ Java gồm khai báo biến, hằng, phương thức, các kiểu dữ liệu, toán tử, biểu thức và các cấu trúc điều khiển trong Java.
Xem tiếp
Loading...

HỌC OFFICE

LIKE BOX

HỌC HTML