Thiết kế Website

Tin tức Công nghệ mới

Loading...

BÀI VIẾT GẦN NHẤT

 • Đăng nhập Website thông qua Facebook SDK

  Được viết bởi webmaster trong HTML |  JavaScript, vào ngày 19/05/2018 lúc 10:58 PM
  Tóm tắt: Đăng nhập thông qua Facebook là cách dễ dàng để tích hợp đăng nhập hệ thống Website. Đăng nhập facebook cho phép người dùng có thể đăng nhập vào ứng dụng web với tài khoản người dùng facebook đã đăng ký trên website.
 • Cách fix lỗi: "the 'microsoft.ace.oledb.12.0' provider is not registered on the local machine

  Được viết bởi webmaster trong DOTNET |  Config, vào ngày 18/05/2018 lúc 10:25 AM
  Tóm tắt: Bạn có thể tìm thấy hàng trăm chủ đề về lỗi này, nhưng tất cả dường như đề nghị sử dụng 'Microsoft access database engine'.
 • Thư viện điều khiển các loại cơ sở dữ liệu khác nhau trong Java

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Other, vào ngày 15/05/2018 lúc 02:18 PM
  Tóm tắt: Tài liệu này hướng dẫn các bạn download thư viện điều khiển một loại cơ sở dữ liệu nào đó
 • JAVA - Lập trình Cơ sở dữ liệu với JTDS

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/05/2018 lúc 02:05 PM
  Tóm tắt: Sử dụng jtds đòi hỏi phải dùng thư viện jtds-1.3.1-dist.zip; Sau khi thêm thư viện vào, cần phải cho phép jtds driver làm việc với SQL(SSO Failed: Native SSPI library not loaded) bằng cách vào đường dẫn chương trình Java(ví dụ: Java\jre7\bin) copy ntlmauth.dll theo các phiên bản Win 32/64 tương ứng. Hoặc Window / System32.
 • Position: absolute và relative trong CSS

  Được viết bởi webmaster trong TRAINING |  Guide, vào ngày 15/05/2018 lúc 09:45 AM
  Tóm tắt: Trong CSS, khi di chuyển bất cứ một phần tử nào bằng các thuộc tính về Box Model như margin hoặc float thì các phần tử bên cạnh nó đều sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ sử dụng margin để chuyển phần tử A thì cái thằng bên cạnh nó cũng sẽ di chuyển theo và tất cả các phần tử khác đều sẽ bị ảnh hưởng theo.
 • Từ khóa var trong C#

  Được viết bởi webmaster trong DOTNET |  Tips, vào ngày 03/05/2018 lúc 10:37 AM
  Tóm tắt: Bắt đầu từ C# 3.0, các biến khai thuộc bên trong các phương thức có thể được khai báo kiểu ngầm định bằng cách dùng từ khóa var. Một biến được khai báo bằng từ khóa này vẫn có kiểu cụ thể, chỉ khác là kiểu này được xác định tự động bởi trình dịch, hai câu khai báo sau là hoàn toàn tương đương
 • Cấp quyền truy cập (Permissions) hệ thống trong ứng dụng Android

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Android, vào ngày 27/04/2018 lúc 08:26 AM
  Tóm tắt: Mỗi ứng dụng Android đều cần khai báo các quyền truy cập hệ thống nếu như ứng dụng sử dụng tài nguyên bên ngoài chẳng hạn kết nối mạng, camera, tin nhắn… Bài viết này nhằm hướng dẫn các bạn cấp quyền truy cập (Permissions) hệ thống trong ứng dụng Android.
 • Khắc phục lỗi java.lang.ClassNotFoundException: Didn’t find class on path: dexpathlist

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Android, vào ngày 27/04/2018 lúc 08:23 AM
  Tóm tắt: Nếu bạn đang sử dụng Android Studio khi khởi chạy ứng dụng nếu gặp phải lỗi java.lang.ClassNotFoundException: Didn’t find class on path: dexpathlist và xuất hiện thông báo như bên dưới thì chỉ cần làm theo hướng dẫn sau đây để khắc phục lỗi.
 • Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Other, vào ngày 23/04/2018 lúc 07:25 AM
  Tóm tắt: Trong quá trình tạo Project, run lỗi TomCat, kiểm tra đang dùng phiên bản Tomcat mấy? Nếu 8.0 thì cần vào Apache Tom cat, tìm đến thư mục bin, chỉnh sửa catalina.bat
 • Lỗi khi sử dụng bộ nhớ điện thoại mà muốn truy cập để lấy tệp tin

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Android, vào ngày 19/04/2018 lúc 04:10 PM
  Tóm tắt: Trong quá trình chạy sẽ có lỗi dừng hẳn chương trình, vì chưa cấp phát quyền cho ứng dụng truy cập vào bộ nhớ để lấy dữ liệu.
 • Lỗi trong Complice Code Java sử dụng JSP:USEBEAN khi chạy Web JSP

  Được viết bởi webmaster trong JAVA |  Other, vào ngày 19/04/2018 lúc 11:02 AM
  Tóm tắt: Có thể chọn 2 service là glassfish hoặc TomCat. Trong quá trình chạy sẽ có một số lỗi phát sinh. Lỗi trong Complice Code Java sử dụng JSP:USEBEAN
 • Căn giữa phần tử trong CSS

  Được viết bởi webmaster trong HTML |  HTML5, vào ngày 21/01/2018 lúc 01:45 PM
  Tóm tắt: Có nhiều định dạng để căn giữa các phần tử trong thẻ, một vài cách thích hợp để làm bên dưới
 • Tạo bộ công cụ hỗ trợ trực tuyến đẹp mắt

  Được viết bởi webmaster trong HTML |  JavaScript, LAYOUT, HTML5, vào ngày 17/12/2017 lúc 11:08 PM
  Tóm tắt: Để đáp ứng nhu cầu tương tác giữa người dùng với website của bạn. Một cách để thể hiện sự quan tâm của bạn đối với khách hàng chính là có thể trả lời những vướng mắc thông qua hình thức hỗ trợ trực tuyến.
 • Hàm convert từ chuỗi sang kiểu datetime

  Được viết bởi webmaster trong DOTNET |  Tips, vào ngày 15/12/2017 lúc 04:46 PM
  Tóm tắt: Trong tiến trình chuyển đổi ngày tháng, sẽ bắt gặp trường hợp lỗi ngày và tháng, làm thế nào để chuyển đổi ngày tháng đúng định dạng mong muốn?
 • Cách tính khoảng cách 2 ngày trong C#

  Được viết bởi webmaster trong DOTNET |  Tips, vào ngày 14/12/2017 lúc 10:09 PM
  Tóm tắt: Ví dụ bạn có hạn trả sách là ngày 5/9, ngày trả là ngày 15/9 . Giả thiết là ngày B lớn hơn đi bây giờ mình muốn tính ra số ngày trễ giữa 2 ngày là 10.
Xem tiếp
Loading...

HỌC OFFICE

LIKE BOX

HỌC HTML