Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Thiết lập Cấu hình tài khoản Server trong Outlook với Office 365

Được viết bởi webmaster ngày 06/06/2015 lúc 03:51 PM
Bài này cung cấp cách thức thiết lập thông tin tài khoản cần thiết để cấu hình một email client vào tài khoản Office 365.
  • 0
  • 28229

Thiết lập Cấu hình tài khoản Server trong Outlook với Office 365


Quan trọng:
- Chỉ sử dụng bài này nếu khách hàng của bạn đang cố gắng cấu hình nhưng không được. Sử dụng bài viết hướng dẫn thiết lập địa chỉ mail trên Outlook này trước đã.
- Để cho trải nghiệm tốt nhất, chúng tôi khuyên bạn nên kết nối với tài khoản Office 365 bằng cách sử dụng Outlook Web App, hoặc thông qua một chương trình email hỗ trợ Exchange ActiveSync truy cập như Outlook 2013, Outlook 2010, Outlook cho Mac 2011, Apple mail 10.6 Snow Leopard, Apple Mail cho 10.7 Lion.
- Thiết bị di động, khi cấu hình cho tài khoản Office 365 thông qua giao thức Exchange / ActiveSync có thể được xóa từ xa. Sau khi đọc các thông tin trong bài viết xóa từ xa, nếu bạn không muốn cấu hình thiết bị sử dụng giao thức Exchange / Active Sync, bạn có tùy chọn để kết nối thông qua IMAP . Nếu kết nối thông qua IMAP, bạn sẽ chỉ có thể truy cập để sử dụng email.

Các thông số đồng bộ Exchange/Active

Cài đặt tài khoản UDN

Địa chỉ email
tên-mail@udn.vn hoặc tên-mail@dct.udn.vn
Mật khẩu
Được cung cấp bởi tổ quản trị mạng - hoặc bạn đã có
Tên tài khoản
tên-mail@udn.vn hoặc tên-mail@dct.udn.vn
Miền
udn.vn hoặc dct.udn.vn
Vào Server
outlook.office365.com
Kiểu bảo mật
TLS hoặc STARTTLS hoặc TLS (STARTTLS)
Outgoing Server
smtp.office365.com

Cài đặt dịch vụ tài khoản

Email Address
name@domain.udn.vn
Password
Service Account password
User Name
name_domain@udn.vn
Domain
wisc.edu
Incoming Server
outlook.office365.com
Security Type
TLS or STARTTLS or TLS (STARTTLS)
Outgoing Server
smtp.office365.com

mail-setting-01.jpg

mail-setting-02.jpg

mail-setting-03.jpg

Cầu hình tham số IMAP4/POP3/SMTP

Nếu thiết lập tài khoản để sử dụng IMAP4 / POP3 / SMTP, sử dụng các cài đặt sau (Lưu ý: POP3 không được khuyến cáo):

Server NameCổngPhương thức mã hóa
IMAP4outlook.office365.com993SSL
POP3outlook.office365.com995SSL
SMTPsmtp.office365.com587TLS

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML