Cấp bậc tác giả:

HTML

Phóng to hình ảnh bằng cách di chuột qua sử dụng JavaScript và jQuery

Được viết bởi QuangIT ngày 08/06/2013 lúc 03:25 PM
Tải về ứng dụng kèm theo và sử dụng tập tin js cũng như tập tin jquery theo cách bên dưới bạn sẽ phóng to được hình ảnh khi di chuột qua.
  • 0
  • 6568
Tải tệp tin: Click ở đây

Phóng to hình ảnh bằng cách di chuột qua sử dụng JavaScript và jQuery


Tải về ứng dụng kèm theo và sử dụng tập tin js cũng như tập tin jquery theo cách bên dưới bạn sẽ phóng to được hình ảnh khi di chuột qua.


<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Zoom_with_lence.aspx.cs" Inherits="Zoom_with_lence" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
    <title></title>
    <script src="jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
    <script src="elevateZoom.js" type="text/javascript"></script>
    <style type="text/css">
        #image
        {
            height: 389px;
            width: 484px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <form id="form1" runat="server">
    <div style="height: 100px"></div>
    <div style="width: 1186px; height: 509px">
        <img id="image" alt="" src="dngaz400.png" />      
    </div>
    <script type="text/javascript">
           $("#image").elevateZoom({
    zoomType: "lens",
    lensShape: "round",
    lensSize: 400
});
    </script>
    </form>
</body>
</html>

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML