Cấp bậc tác giả:

Máy Tính

Khắc phục trường hợp Máy tính tự khởi động khi cắm điện

Được viết bởi webmaster ngày 19/09/2017 lúc 04:00 PM
Mỗi lần tắt máy tính xong, phải rút phích cắm ra tránh trường hợp máy tính tự khởi động lại.

Khắc phục trường hợp Máy tính tự khởi động khi cắm điện

Máy tính mỗi lần bị cúp điện và có điện lại là máy tính tự khởi động lại. Đối với máy tính thông thường khi cúp điện và có điện lại máy không khởi động như vậy.
Có thể máy đang set thông số "Auto power on system when AC back" trong BIOS. 

Để khắc phục tình trạng này bạn làm theo những bước sau đây:
1. Mở máy tính và trong BIOS(tùy mỗi máy mà sử dụng phím khác nhau, có máy sử dụng phím DEL có máy phải dùng F1, F2,... tùy vào từng mainboard).
2. Vào mục "Power Management Setup".
3. Tìm tới dòng "State After Power Failure".
Trong mục này có 3 trạng thái:
- Off: Alway in off state when AC back(luôn tắt máy khi mất điện)
- Off: Alway in on state when AC back(luôn mở máy khi có điện trở lại)
- Auto: System power on depends on the status before AC lost(điện hệ thống phụ thuộc vào trạng thái máy tính trước khi mất điện, tức là nếu máy đang mở mà mất điện thì khi có điện trở lại máy tự động chạy. Nếu trước khi mất điện máy tính đang tắt thì khi có điện trở lại máy vẫn tắt không mở).

Lưu ý: Mỗi mainboard khác nhau sử dụng từ ngữ câu cú cũng khác nhau.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT