Cấp bậc tác giả:

Thời Cuộc

Chuẩn đầu ra của các trường đại học không phù hợp với thị trường lao động

Được viết bởi webmaster ngày 06/11/2015 lúc 09:25 PM
"Chuẩn đầu ra tại các cơ sở giáo dục đại học chưa thể hiện được yêu cầu kiến thức, kỹ năng tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp, chưa phù hợp với thị trường lao động".

Chuẩn đầu ra của các trường đại học không phù hợp với thị trường lao động


"Chuẩn đầu ra tại các cơ sở giáo dục đại học chưa thể hiện được yêu cầu kiến thức, kỹ năng tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp, chưa phù hợp với thị trường lao động".

chuan-dau-ra.JPG
Chuẩn đầu ra của các trường chưa thể hiện được yêu cầu kiến thức, kĩ năng người học. Ảnh Đỗ Hòa.

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Văn Đường, đại diện Vụ Giáo dục đại học (Bộ Giáo dục- Đào tạo) phát biểu tại Tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra và phát triển chương trình đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học do Bộ giáo dục- Đào tạo tổ chức tại Hà Nội, ngày 6-11.

Ông Nguyễn Văn Đường cho biết: Hiện hầu hết các trường đã xây dựng, công bố chuẩn đầu ra trên trang thông tin điện tử của trường. Chuẩn đầu ra của một số chương trình đào tạo của một số trường đã bước đầu thể hiện được yêu cầu theo thông lệ của các nước trên thế giới. Việc xây dựng chuẩn đầu ra bước đầu giúp các trường nâng cao năng lực nhận thức về trách nhiệm xã hội và thực hiện cam kết chất lượng với người học.

Theo ông Đường, việc xây dựng chuẩn đầu ra trong cơ sở giáo dục đại học vẫn còn một số tồn tại như: Chưa có quy định về cách thức, quy trình xác định chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo; chuẩn đầu ra do các trường tự xác định dựa trên chương trình có sẵn, chưa có sự tham gia chặt chẽ của bên sử dụng lao động; chuẩn đầu ra chưa thể hiện được yêu cầu kiến thức, kỹ năng tự chủ và trách nhiệm của người học sau khi tốt nghiệp, chưa phù hợp với thị trường lao động…

Ông Đường cũng chỉ ra một số nguyên nhân như: Hiện Nhà nước chưa xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia và Khung trình độ quốc gia là cơ sở xác định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo. Quy định, hướng dẫn xây dựng chuẩn đầu chưa thống nhất, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế…

Bên cạnh đó, trình độ phát triển của các tổ chức, hiệp hội nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu phát triển và xu thế hội nhập quốc tế, vai trò và trách nhiệm cảu các hiệp hội nghề nghiệp các doanh nghiệp chưa thể hiện được trong việc xây dựng công bố tiêu chuẩn nghề nghiệp quốc gia và Khung trình độ quốc gia làm cơ sở xác định chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo”, ông Đường khẳng định.

Theo ông Đường, các cơ sở giáo dục cần chủ động trong công tác xây dựng, phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp trong việc xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho từng chương trình đào tạo. Ngoài ta, rà soát, điều chỉnh cập nhật chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu, nội dung, phương pháp giảng dạy, đánh giá kết quả học tập của người học phù hợp với yêu cầu chuẩn đầu ra.

Nguồn bài viết: BaoHaiQuan

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất