TẤN CÔNG XSS TRÊN WEB

  • Ngày gửi: 15/10/2014
  • Lượt xem: 2984
  • Lượt tải: 69
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 20
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS (thay vì gọi tắt là CSS để tránh nhầm lẫn với CSS-Cascading Style Sheet của HTML) là một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho những người sử dụng khác.


Nội dung:
Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSS (thay vì gọi tắt là CSS để tránh nhầm lẫn với CSS-Cascading Style Sheet của HTML) là một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻ HTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thể gây nguy hại cho những người sử dụng khác. Trong đó những đoạn mã nguy hiểm được chèn vào hầu hết được viết bằng Client-Site Script như javascript, Jscript, DHTML và cũng có thể là các thẻ HTML. XSS là một lỗi phổ biến, có rất nhiều trang web bị mắc phải lỗi này, chính vì thế ngày càng có nhiều người quan tâm đến lỗi này.

BÌNH LUẬN