Pro Android

  • Ngày gửi: 03/09/2012
  • Lượt xem: 2661
  • Lượt tải: 18
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Máy tính cá nhân vẫn tiếp tục trở thành "cá nhân" trong đó các máy tính đang ngày càng trở nên di động truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.


Nội dung:
Máy tính cá nhân vẫn tiếp tục trở thành "cá nhân" trong đó các máy tính đang ngày càng trở nên di động truy cập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Đi đầu trong tiến bộ này là thiết bị cầm tay thiết bị được chuyển đổi thành nền tảng máy tính. Điện thoại di động không còn chỉ để nói chuyện, chúng đã có khả năng mang dữ liệu và video trong mọi lúc. Quan trọng hơn, các thiết bị di động  có khả năng tính toán có mục đích chung là để trở thành thế hệ máy tính tiếp theo. Nó cũng được một số nhà sản xuất dự đoán như ASUS, HP, Dell rằng sẽ sản xuất netbook dựa trên hệ điều hành Android. Vì vậy, các trận chiến dòng hệ điều hành, nền tảng máy tính, ngôn ngữ lập trình, và các khuôn khổ phát triển
đang bị dịch chuyển và reapplied đến các thiết bị di động.
BÌNH LUẬN