Nghiên cứu Giải pháp giảm tắc nghẽn mạng Internet

  • Ngày gửi: 02/11/2015
  • Lượt xem: 2553
  • Lượt tải: 89
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 26
  • Nền tảng:
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Với mục tiêu chung là nghiên cứu các giải pháp giảm tắc nghẽn mạng Internet. Luận văn sẽ tập chung tìm hiểu: Tình hình phát triển về mạng Internet Việt Nam, các nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn mạng, các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ, các phương pháp, các kỹ thuật điều khiển chống tắc nghẽn. Nghiên cứu các giải pháp giảm tắc nghẽn cho mạng Internet Việt Nam.


Nội dung:
Nội dung của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 4 chương với các nội dung
chính như sau:
Chương 1: Tình hình phát triển về mạng Internet Việt Nam, các ứng dụng và chất lượng dịch vụ mạng Internet, đặc biệt đưa ra các nguyên nhân dẫn đến tắc nghẽn Internet
Chương 2: Tìm hiểu những nguyên lý chung, cách phân loại và đưa ra được các tiêu chí đánh giá phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn.
Chương 3: Trình bày một số phương pháp điều khiển chống tắc nghẽn mới, trong đó có cả phương pháp truyền thống và phương pháp mới. Một số kỹ thuật chống tắc nghẽn với mạng thế hệ mới, mạng dựa trên công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức: Điều kiển lưu lượng, kỹ thuật cân bằng tải lưu lượng …
Chương 4: Trình bày về giải pháp giảm tắc nghẽn cho mạng Internet Việt Nam. Trong đó tìm hiểu giải pháp thiết lập hệ thống trung chuyển Internet Quốc tế của Việt Nam. Định hướng giải pháp công nghệ giải quyết tắc nghẽn trong tương lai, và vấn đề kiểm soát chất lượng dịch vụ truy nhập Internet ADSL
Cuối cùng là phần kết luận và hướng nghiên cứu, phát triển tiếp theo.

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN