Giới thiệu Windows server 2012

  • Ngày gửi: 01/07/2012
  • Lượt xem: 4035
  • Lượt tải: 42
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Miễn phí Ebook: Giới thiệu Windows server 2012


Nội dung: Đối với các chuyên gia CNTT, Windows Server 2012, không có nguồn resource tốt hơn so với Ebook Microsoft Press. Dựa trên phiên bản beta, hướng dẫn này giới thiệu các tính năng mới và khả năng của nó, với những hiểu biết dựa trên kịch bản chứng minh làm thế nào các nền tảng có thể đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN