Giáo trình C căn bản

  • Ngày gửi: 04/10/2015
  • Lượt xem: 2089
  • Lượt tải: 56
  • Ngôn ngữ: C
  • Số trang: 172
  • Nền tảng:
  • Người gửi: webmaster
Loading...
Tóm tắt:

Không biết bạn nghĩ sao, chứ mình thấy tự học mà chỉ theo cái cách lên mạng tải ebook về rùi in ra và ngâm kíu thì… chậm tiến lắm. Mình nghĩ phải có sự học hỏi từ những người có K/Nghiệm khác thì mới tốt. Bạn bè sẽ bổ sung cho nhau những lỗ hổng kiến thức… có tác dụng tích cực hơn. “HỌC THÀY KO BẰNG HỌC BẠN” mà lại…


Nội dung:
C là ngôn ngữ lập trình cấp cao, được sử dụng rất phổ biến để lập trình hệ thống cùng với Assembler và phát triển các ứng dụng.

Vào những năm cuối thập kỷ 60 đầu thập kỷ 70 của thế kỷ XX, Dennish Ritchie (làm việc tại phòng thí nghiệm Bell) đã phát triển ngôn ngữ lập trình C dựa trên ngôn ngữ BCPL (do Martin Richards đưa ra vào năm 1967) và ngôn ngữ B (do Ken Thompson phát triển từ ngôn ngữ BCPL vào năm 1970 khi viết hệ điều hành UNIX đầu tiên trên máy PDP-7) và được cài đặt lần đầu tiên trên hệ điều hành UNIX của máy DEC PDP-11.

Năm 1978, Dennish Ritchie và B.W Kernighan đã cho xuất bản quyển “Ngôn ngữ lập trình C” và được phổ biến rộng rãi đến nay.
BÌNH LUẬN