Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Hướng dẫn Thuốc cho StartUML bằng câu lệnh

Được viết bởi webmaster ngày 09/02/2020 lúc 11:10 AM
Vì phần mềm StarUML sử dụng electron nên việc ***** khá dễ dàng và đảm bảo không có virus vì không thực thi bất cứ phần mềm thứ 3 nào cả

Hướng dẫn Thuốc cho StartUML bằng câu lệnh


Vì phần mềm StarUML sử dụng electron nên việc crack khá dễ dàng và đảm bảo không có virus vì không thực thi bất cứ phần mềm thứ 3 nào cả

1. Tải StartUML
Tài file cài đặt tại trang chủ: http://staruml.io/
Sau khi tải thì bạn tiến hành cài đặt phần mềm (chỉ cần nhấn next hoài là được)

2. Tải Nodejs
Truy cập trang chủ https://nodejs.org/ (nhấn vào nút có dòng chữ recommended for most user). Đây là thư viện thực thi được ngôn ngữ Javascript trên máy client.

3. Cài đặt Nodejs
Bạn chỉ cần thực thi phần mềm tải về ở bước một (cứ nhấn next -> finish) là xong.

4. Cài đặt thư viện asar
Asar là một thư viện để đóng gói phần mềm electron
- Bước 1: Nhấn nút Cửa sổ + R, gõ cmd
- Bước 2: Gõ npm install -g asar và nhấn enter
Tiến hành cài đặt asar

5. Tiến hành thuốc
- Bước 1: Tìm Command line(tệp cmd.exe) > nhấn chuột phải vào tệp > Run as administrator (nhấn YES nếu có)
- Bước 2: Gõ cd C:\Program Files\StarUML\resources
- Bước 3: Gõ asar extract app.asar app
- Bước 4: Gõ notepad app\src\engine\license-manager.js
- Bước 5: Tìm đến đoạn checkLicenseValidity và thay nội dung tệp như bên dưới
checkLicenseValidity () {
this.validate().then(() => {
setStatus(this, true)
}, () => {
setStatus(this, true)
})
}
Bước 6: Nhấn Ctrl+S để lưu
Bước 7: Gõ asar pack app app.asar

Như vậy thuốc đã xong, bệnh đã khỏi, có thể sống lâu dài với phần mềm StartUML

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất