Cấp bậc tác giả:

Thủ Thuật Công Nghệ

Mẫu 2 - Tạo trình theo dõi dự án trên ứng dụng Numbers của Mac

Được viết bởi webmaster ngày 27/01/2020 lúc 12:56 PM
Một trong những phần khó nhất trong việc tổ chức cuộc sống của bạn là theo dõi tất cả các dự án khác nhau. May mắn thay, thật dễ dàng để tạo một trình theo dõi dự án trong Numbers, vì vậy bạn có thể quản lý tất cả các nhiệm vụ của mình cùng một nơi.

Mẫu 2 - Tạo trình theo dõi dự án trên ứng dụng Numbers của Mac


cai-dat-numbers-04.jpg

Một trong những phần khó nhất trong việc tổ chức cuộc sống của bạn là theo dõi tất cả các dự án khác nhau. May mắn thay, thật dễ dàng để tạo một trình theo dõi dự án trong Numbers, vì vậy bạn có thể quản lý tất cả các nhiệm vụ của mình cùng một nơi.

Hãy tạo một bảng tính Numbers mới để theo dõi các dự án và danh sách việc cần làm. Bạn có thể chỉnh sửa nó bao nhiêu tùy thích để phù hợp trong chương trình của bạn.
 • Mở Numbers trên máy Mac.
 • Chọn tạo New Document từ cửa sổ bật lên hoặc đi đến File > New.
 • Lần này, chọn mẫu Blank ở đầu danh sách và bấm Choose.
Giống như Meal Planner, đơn giản hơn là có các tờ riêng cho các thông tin khác nhau. Bấm đúp vào nơi nó nói Sheet1 và đổi tên thành Project Overview. Sau đó nhấp vào nút + để tạo một trang tính mới và gọi nó là To-Do Lists.

Cách tạo Bảng tổng quan dự án bằng Numbers
Mở bảng Tổng quan dự án. Hãy suy nghĩ về cách nhóm tất cả các dự án khác nhau của bạn thành ba hoặc bốn loại, ví dụ: Công việc, Gia đình và Cá nhân. Sau đó quyết định có bao nhiêu dự án bạn muốn theo dõi cho mỗi danh mục của bạn cùng một lúc.
 • Trong cột A , từ hàng 2 trở xuống, hãy viết Dự án 1 , Dự án 2 , Dự án 3 , v.v. cho số lượng dự án bạn muốn theo dõi.
 • Bắt đầu từ cột B, hãy thêm Danh mục dự án của bạn vào đầu mỗi cột.
 • Bây giờ điền vào tên của từng dự án cho mỗi thể loại trong bảng tính.
Với loại này, bạn sẽ có một cái nhìn tổng quan rõ ràng về tất cả các dự án khác nhau mà bạn đang làm bất cứ lúc nào. Đối với các nhiệm vụ riêng lẻ liên quan đến từng dự án, hãy tạo một số danh sách việc cần làm.

Cách tạo bảng danh sách việc cần làm bằng Numbers

cai-dat-numbers-05.jpg

Mở bảng Danh sách việc cần làm mà bạn đã tạo ở đầu Numbers, sau đó làm theo các bước bên dưới để tạo danh sách công việc cần làm cho mỗi dự án khác nhau.
 • Nhấp vào nút A để chọn toàn bộ cột đầu tiên.
 • Từ thanh bên Format, đi đến tab Cell và thay đổi Data Format bằng Checkbox .
 • Nhấp và kéo để chọn cột C đến E, sau đó bấm điều khiển và chọn Delete Selected Columns.
 • Di con trỏ qua cạnh phải của cột B để hiển thị công cụ thay đổi kích thước và thay đổi kích thước cột đó thành 300 pt.
 • Bấm đúp vào Table 1 và đổi tên nó để phù hợp với dự án.
 • Chuyển đến Edit > Duplicate Selection để tạo danh sách việc cần làm mới cho từng dự án. Sắp xếp lại chúng bằng cách kéo Circle ở góc trên bên trái của mỗi bảng.
 • Sau đó điền vào mỗi dòng với một nhiệm vụ khác nhau mà bạn cần hoàn thành cho dự án đó.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Bài viết tương tự

Bài viết cùng chuyên mục

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Truyện đọc

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất