Cấp bậc tác giả:

Tin Tức Công Nghệ

Giới thiệu về mạng xã hội Microsoft Yammer

Được viết bởi webmaster ngày 08/11/2014 lúc 11:56 PM
Yammer là mạng xã hội được Microsoft mua lại và phát triển

Giới thiệu về mạng xã hội Microsoft Yammer

Loading...

  • Yammer là mạng xã hội riêng giúp nhân viên kết nối với đúng người, chia sẻ thông tin và quản lý dự án, để bạn có thể đi xa hơn - nhanh hơn.
  • Yammer kết nối bạn với các đồng nghiệp, thông tin và các cuộc hội thoại. Khai thác mạng lưới của bạn để nhanh chóng đưa ra quyết định và để công việc được thực hiện.
  • Không quan tâm đến sơ đồ tổ chức, Yammer tập hợp những người cùng chia sẻ những mục đích chung để sự cộng tác có thể xảy ra - ngay cả khi đang di chuyển.
  • Yammer cho tất cả mọi người có tiếng nói, cho phép bạn nắm bắt cơ hội để vượt lên bản mô tả công việc của bạn và chia sẻ những ý tưởng để đưa bạn và công ty của bạn tiến lên phía trước.
 
Thay đổi doanh nghiệp của bạn vơi Yammer
Thế giới đang thay đổi liên tục - và các công ty phát hiện ra rằng họ cần một cách thức làm việc cùng nhau mới để thành công. Tại Yammer, chúng đã giúp hơn 200.000 công ty hàng đầu - bao gồm 85% trong danh sách 500 của Fortune - trên hành trình làm việc xã hội của họ. Hãy cộng tác, cùng tham gia, và đổi mới với Yammer trên mỗi bước đường.
Thúc đẩy năng suất thông qua cộng tác nhóm
Doanh thu tăng. Dịch vụ khách hàng tốt hơn. Các quy trình hiệu quả hơn. Khi đội của bạn làm việc cùng nhau, sẽ xảy ra những điều tuyệt vời. Yammer cải thiện hợp tác nhóm để giúp bạn chia sẻ ý tưởng, khuyến khích sáng tạo và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn. Sắp xếp nhóm của bạn, phá vỡ các rào cản, và duy trì kết nối trên bất kỳ thiết bị nào với Yammer.
Thu hút mọi nhân viên
Một lực lượng lao động bận rộn là điều tốt cho kinh doanh: năng suất cao hơn, lợi nhuận cao hơn và doanh thu thấp hơn. Yammer tăng cường sự tham gia của nhân viên để tất cả các thành viên nhóm đều có tiếng nói - và các công cụ và thông tin để làm được nhiều hơn. Cải thiện truyền thông của công ty, xã hội hóa học tập và tổ chức, và công nhận tài năng hàng đầu với Yammer.
Thúc đẩy sự nhạy bén kinh doanh.
Đổi mới sản phẩm mới và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thị trường. Yammer thúc đẩy sự nhạy bén kinh doanh thông qua truyền thông mở để giúp công ty giữ được khoảng cách đi trước một bước. Đổi mới nhanh hơn, thích ứng và đối phó với thay đổi, và xây dựng một nền văn hóa thống nhất với Yammer.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

Bài viết tương tự

Bài viết cùng chuyên mục

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

Loading...

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất