Cấp bậc tác giả:

Tin Tức Công Nghệ

Công bố phiên bản .NET CO-RE 3.0

Được viết bởi webmaster ngày 13/09/2018 lúc 09:49 AM
Hôm nay, tại .NET Conf 2018, Microsoft và nhóm .NET đã công bố phiên bản tiếp theo của .NET và các cập nhật công nghệ liên quan.

Công bố phiên bản .NET CO-RE 3.0

Hôm nay, tại .NET Conf 2018, Microsoft và nhóm .NET đã công bố phiên bản tiếp theo của .NET và các cập nhật công nghệ liên quan.

Scott Hunter, Giám đốc chương trình tại Microsoft từ .NET Platform đã nói về các bản cập nhật mới trong .NET Core 3.0. Tóm tắt về bản cập nhật này. 
 • 1 triệu nhà phát triển mới đã tham gia .NET vào năm ngoái.
 • Hơn nửa triệu nhà phát triển đang viết mã .NET Core mỗi ngày.
 • Hiệu suất nhanh hơn  
Các cải tiến .NET Core 3 trên máy tính
 
Các Framework của Windows Forms và WPF hiện có sẵn trong .NET Core 3.0.
 • XAML Islands - WinForms và WPF có thể lưu trữ UWP
 • Điều khiển XAML - Có thể lưu trữ các điều khiển UWP phổ biến nhất trong trình duyệt WinForms và WPF như các điều khiển phương tiện UWP
 • Các bản sửa lỗi DPI cao cho WinForms 
 • Truy cập vào tất cả các API Windows 10
CSharp8.jpg

 .NET Core App Bundler cho phép tạo precompiled, khởi động nhanh, và độc lập tự chứa exe có thể tự chạy. Các ứng dụng nhỏ xóa các phụ thuộc không sử dụng.
WinForms hỗ trợ sẵn trong các bản dựng nightly
Visual Studio hỗ trợ xây dựng và gỡ lỗi các ứng dụng WinForms và WPF
 
Cập Nhập Blazor
 • Mô hình lập trình Blazor được tích hợp vào ASP.NET Core 3
 • Blazor chạy ở phía máy chủ trong .NET Core
 • Xử lý tương tác giao diện người dùng của khách bằng SingalR
 • Cùng một mã có thể chạy phía máy khách trên WebAssembly mà không có thay đổi mã
 • Hỗ trợ WebAssembly vẫn còn thử nghiệm trong khi runtime
 • Shipping trong .NET Core 3.0 
ML.NET 0.5 hiện đã có 

 • Trong phiên bản này, đây là danh sách chính của bản cập nhật
 • Các kịch bản ML bổ sung cho phân cụm, đề xuất và học sâu
 • Những người mới học: FFM, LightGBM, Ensemble và SymSGD
 • Chuyển đổi mới LightLDA và Word Embeddings
 • Hỗ trợ ONNX
 • Các tùy chọn kiểm thử và đào tạo bổ sung bao gồm Xác thực chéo 
 • Cập nhật ngôn ngữ C#
C# 7.1, 7.2 và 7.3 hiện đã có sẵn, tập trung vào mã an toàn, hiệu quả, tự do hơn và ít mã hơn.
 
Xem video sau đây để biết phiên phát biểu đầy đủ.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT