Cấp bậc tác giả:

Tin Tức Công Nghệ

Bản xem trước .NET 8.1

Được viết bởi webmaster ngày 22/02/2023 lúc 01:46 PM
Các phiên bản của .NET bao gồm sản phẩm, thư viện, runtime và các công cụ, và đại diện cho sự hợp tác của nhiều nhóm bên trong và bên ngoài Microsoft. Các chủ đề chung hơn được đề cập trong bài đăng blog này không bao hàm tất cả các kịch bản và đầu tư chính cho .NET 8. Chúng đại diện cho những khu vực lớn nhưng chỉ là một phần của tất cả công việc quan trọng đang được đầu tư vào .NET 8

Bản xem trước .NET 8.1

Chào mừng đến với .NET 8! Phiên bản xem trước đầu tiên đã sẵn sàng để tải xuống: tải về bản xem trước đầu tiên của .NET 8 và bắt đầu xây dựng ứng dụng ngay hôm nay. 
Cuộn xuống để xem danh sách các tính năng được bao gồm trong bản xem trước này. .NET 8 là một bản phát hành hỗ trợ dài hạn (LTS). Bài đăng trên blog này đề cập đến các chủ đề chính và mục tiêu thúc đẩy sự ưu tiên và lựa chọn các cải tiến để phát triển. Như thường lệ, phiên bản cuối cùng sẽ được cung cấp vào một thời điểm trong tháng 11 tại .NET Conf.
Các phiên bản của .NET bao gồm sản phẩm, thư viện, runtime và các công cụ, và đại diện cho sự hợp tác của nhiều nhóm bên trong và bên ngoài Microsoft. Các chủ đề chung hơn được đề cập trong bài đăng blog này không bao hàm tất cả các kịch bản và đầu tư chính cho .NET 8. Chúng đại diện cho những khu vực lớn nhưng chỉ là một phần của tất cả công việc quan trọng đang được đầu tư vào .NET 8. Chúng tôi dự định đầu tư rộng rãi vào ASP.NET Core, Blazor, EF Core, WinForms, WPF và các nền tảng khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các khu vực này bằng cách đọc các lộ trình sản phẩm:
Bạn có thể xem thêm Theme tại đây
Bạn có thể tải .NET 8 Preview 1 dành cho Windows, Linux và MacOS tại đây
Xem thêm chi tiết tại đây

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT