Cấp bậc tác giả:

TRAINING

"invoke" là gì

Được viết bởi webmaster ngày 24/02/2023 lúc 04:50 PM
Trong lập trình, "invoke" được hiểu là gọi một phương thức hoặc một hàm. Khi một phương thức hoặc hàm được "invoke", nó sẽ được thực thi để thực hiện các công việc đã được định nghĩa trong nó.
  • 0
  • 2373

"invoke" là gì

Trong lập trình, "invoke" được hiểu là gọi một phương thức hoặc một hàm. Khi một phương thức hoặc hàm được "invoke", nó sẽ được thực thi để thực hiện các công việc đã được định nghĩa trong nó.

"Invoke" có thể được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau. Ví dụ, trong Java, "invoke" có thể được sử dụng để gọi một phương thức của một đối tượng, còn trong C#, "invoke" có thể được sử dụng để gọi một phương thức của một đối tượng và thực hiện một hành động nào đó trên nó.

"Invoke" cũng có thể được sử dụng trong các kỹ thuật lập trình khác như reflection, asynchronous programming hay event handling. Trong các kỹ thuật này, "invoke" được sử dụng để thực thi các hành động theo cách động hoặc không đồng bộ, từ đó tăng tính linh hoạt và hiệu suất của ứng dụng.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML