Cấp bậc tác giả:

HTML

Dùng cặp thẻ script trực tiếp để sử dụng thư viện Vue.js

Được viết bởi webmaster ngày 13/02/2020 lúc 10:21 PM
Chỉ cần tải file thư viện về rồi sử dụng nó trong thẻ script. Vue sẽ được đăng ký thành một biến toàn cục.
  • 0
  • 7714

Dùng cặp thẻ script trực tiếp để sử dụng thư viện Vue.js

Nếu đang phát triển ứng dụng, đừng dùng bản rút gọn vì bạn sẽ không thấy cảnh báo về những lỗi thường gặp.

Bản development với đầy đủ cảnh báo và chế độ debug
Bản production không có các cảnh báo, 33.30KB min+gzip

Chúng tôi khuyến khích trỏ đến một phiên bản cụ thể mà bạn có thể tự thay đổi nếu cần:

<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.10/dist/vue.js" temp_src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue@2.6.10/dist/vue.js"></script>

Bạn có thể xem mã nguồn của package trên npm tại https://cdn.jsdelivr.net/npm/vue/.

Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng unpkg hoặc cdnjs (cdnjs cần nhiều thời gian để đồng bộ nên có thể nó chưa phải phiên bản mới nhất).

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML