Cấp bậc tác giả:

TRAINING

flow là gì?

Được viết bởi webmaster ngày 23/02/2023 lúc 05:15 PM
Trong lĩnh vực lập trình, "flow" có thể được hiểu là quá trình diễn ra của một phần mềm hoặc một ứng dụng. Nó thường mô tả các bước và sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình.
  • 0
  • 2015

flow là gì?

Trong lĩnh vực lập trình, "flow" có thể được hiểu là quá trình diễn ra của một phần mềm hoặc một ứng dụng. Nó thường mô tả các bước và sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi của chương trình.

Flow cũng có thể được hiểu là các thuật ngữ liên quan đến các framework hoặc thư viện lập trình. Ví dụ như, React có khái niệm "React Flow" để mô tả quá trình lưu thông dữ liệu giữa các thành phần của ứng dụng, còn Angular có khái niệm "Observable Flow" để mô tả quá trình stream dữ liệu giữa các thành phần trong ứng dụng.

Ngoài ra, "flow" còn có thể là viết tắt của "workflow" - một khái niệm được sử dụng để mô tả các quá trình làm việc tự động trong một tổ chức hoặc doanh nghiệp. Workflow thường bao gồm các công việc được thực hiện bởi các máy móc hoặc các công cụ tự động, đảm bảo các quy trình hoạt động được thực hiện theo đúng thứ tự và tuân thủ các quy định đã định sẵn.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML