Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi chuyển đổi ngầm sql_variant to date

Được viết bởi QuangIT ngày 26/12/2012 lúc 01:58 AM
Nếu bạn sử dụng netTiers để xây dựng Entities và DataLayer dựa trên cơ sở dữ liệu máy chủ Sql 2008 thì chắc chắn sẽ bị lỗi khi chuyển đổi ngầm
  • 0
  • 8201

Lỗi chuyển đổi ngầm sql_variant to date

Nếu bạn sử dụng netTiers để xây dựng Entities và DataLayer dựa trên cơ sở dữ liệu máy chủ Sql 2008 thì chắc chắn sẽ bị lỗi khi chuyển đổi ngầm giữa datetime với date.

Về việc gene code thì OK, nó hoạt động tốt, việc gene thành công.
Tuy nhiên, bạn sẽ nhận thông báo lỗi sau khí cố gắng thay đổi trường date trong SQL Server.

Chuyển đổi ngầm định từ kiểu dữ liệu sql_variant là không được phép sử dụng chức năng chuyển đổi để chạy truy vấn này.

Tôi đã cố thử phương thức Insert:
database.AddInParameter (commandWrapper, "@ DateFin", DbType.Object, entity.DateFin);
Tôi thay đổi nó thành....
database.AddInParameter (commandWrapper, "@ DateFin", DbType.Date, entity.DateFin);
thì nó hoạt động

Tốt nhất trong trường SQL Server ta không nên chọn kiểu date, mà ta nên chọn kiểu datetime. Do phiên bản cũ nettiers không nhận được. Hi vọng bản mới nhất thay đổi được điều này.

Bạn nào biết cách sử dụng đường kiểu date xin chỉ giáo

Nguồn bài viết: Dngaz.com

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML