Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Hướng dẫn xử lý lỗi CS trên Server sử dụng ASP.NET Web API Core

Được viết bởi webmaster ngày 26/10/2023 lúc 11:31 PM
Trong IIS, nó đã chặn WEB API request sử dụng PUT verb và DELETE verb. IIS sẽ trả về kết quả là lỗi 405 , Nguồn tài nguyên không hỗ trợ phương thức HTTP PUT hoặc HTTP DELETE.
 • 0
 • 1199

Hướng dẫn xử lý lỗi CS trên Server sử dụng ASP.NET Web API Core

Trong IIS, nó đã chặn WEB API request sử dụng PUT verb và DELETE verb. IIS sẽ trả về kết quả là lỗi 405 , Nguồn tài nguyên không hỗ trợ phương thức HTTP PUT hoặc HTTP DELETE.
Tại Web.config nên tuỳ chỉnh như sau:
 <system.webServer>
  <modules>
   <remove name="WebDAVModule"/>
  </modules>
  <handlers>
   <remove name="WebDAV" />
   <remove name="ExtensionlessUrl-Integrated-4.0" />
   <add name="ExtensionlessUrl-Integrated-4.0"
      path="*."
      verb="GET,HEAD,POST,DEBUG,DELETE,PUT"
      type="System.Web.Handlers.TransferRequestHandler"
      preCondition="integratedMode,runtimeVersionv4.0" />
  </handlers>
 </system.webServer>


Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML