Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Các cách thêm dấu thập phân để tách phần nghìn sử dụng C#

Được viết bởi webmaster ngày 07/06/2021 lúc 11:45 AM
Một trong những điều quan trọng nhất trong project phần mềm thương mại là định dạng giá cả để yêu cầu người dùng nhập vào. Vì việc đọc các số lớn hơn 1000, không có dấu phân cách hàng nghìn là khó, nên chúng ta cần có một tính năng có thể thêm dấu phân cách phần nghìn vào. Trong bài viết sau, bạn sẽ hiểu cách thêm hàng nghìn vào một số trong TextBox hoặc các bộ điều khiển khác, chẳng hạn như nhãn.
 • 0
 • 6537

Các cách thêm dấu thập phân để tách phần nghìn sử dụng C#

Một trong những điều quan trọng nhất trong project phần mềm thương mại là định dạng giá cả để yêu cầu người dùng nhập vào. Vì việc đọc các số lớn hơn 1000, không có dấu phân cách hàng nghìn là khó, nên chúng ta cần có một tính năng có thể thêm dấu phân cách phần nghìn vào. Trong bài viết sau, bạn sẽ hiểu cách thêm hàng nghìn vào một số trong TextBox hoặc các bộ điều khiển khác, chẳng hạn như nhãn.

Cách 1 - Thêm dấu phân cách nghìn vào TextBox
Nếu bạn muốn thêm dấu phân cách hàng nghìn vào TextBox ngay khi người dùng nhập một số vào TextBox, bạn có thể sử dụng mã bên dưới trong sự kiện TextChanged của TextBox.
private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
  if (textBox1.Text == "" || textBox1.Text == "0") return;
  decimal number;
  number = decimal.Parse(textBox1.Text, System.Globalization.NumberStyles.Currency);
  textBox1.Text = number.ToString("#,#");
  textBox1.SelectionStart = textBox1.Text.Length;
}
Ví dụ: mã chuyển đổi 1500 thành 1.500

Cách 2 - Thêm dấu phân cách hàng nghìn vào Nhãn(label)

Nếu muốn thêm dấu phân cách hàng nghìn vào nhãn và không thay đổi dưới dạng TextBox, bạn có thể sử dụng mã bên dưới sử dụng lớp trợ giúp NumberFormatInfo.
var separator= new System.Globalization.NumberFormatInfo() {
  NumberDecimalDigits = 0,
  NumberGroupSeparator = "."
};

var import = 1234567890;
var export = import.ToString("N", separator);
Trong ví dụ này, bạn có thể thay đổi giá trị NumberGroupSeparator dựa trên khu vực của bạn. Ví dụ ở Trung Đông, bạn nên sử dụng "," thay vì "." không giống như ở Châu Âu.

Cách 3 - Cách dễ nhất để làm điều đó

Cách dễ nhất để thêm dấu phân tách hàng nghìn vào văn bản trong TextBox hoặc Nhãn là sử dụng phương thức ToString("N") như mã bên dưới

Convert.ToDouble("1234567.12345").ToString("N")

Trong ví dụ này, để có thể thêm dấu phân cách hàng nghìn vào một biến kép và thêm nó vào một biến integer bạn phải chuyển đổi nó sang double.

Làm thế nào sử dụng chuỗi chứa một số có dấu phân cách hàng nghìn làm biến số?

Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng phương thức Replace để loại bỏ dấu phân cách hàng nghìn và sử dụng các phương thức Parse hoặc Convert để chuyển đổi string sang number. Ví dụ:
string import = 123,456,789;
int export = int.Parse(import.Replace(",",""));

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML