Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Lỗi Maximum request length exceeded trong quá trình tải tệp tin

Được viết bởi webmaster ngày 10/02/2022 lúc 08:18 PM
Trong quá trình tải tệp tin lên host, nếu tệp tin vượt quá dung lượng cho phép hoặc dung lượng quá lớn thì sẽ xuất hiện lỗi Maximum request length exceeded.
  • 0
  • 3045

Lỗi Maximum request length exceeded trong quá trình tải tệp tin

Trong quá trình tải tệp tin lên host, nếu tệp tin vượt quá dung lượng cho phép hoặc dung lượng quá lớn thì sẽ xuất hiện lỗi Maximum request length exceeded. Để giải quyết lỗi này, bạn hãy vào web.config để cấu hình thông số trong thẻ như sau:
<configuration>
    <system.web>
        <httpRuntime maxRequestLength="1048576" />
    </system.web>
</configuration>

Đối với IIS 7.0 trở lên, bạn cần thêm dòng bên dưới:
<system.webServer>
   <security>
      <requestFiltering>
         <requestLimits maxAllowedContentLength="1073741824" />
      </requestFiltering>
   </security>
 </system.webServer>

maxRequestLength: là số kilobytes
maxAllowedContentLength: là số bytes

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML