Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Website quản lý tiền điện Quảng Nam- PHP

Được viết bởi QuangIT ngày 10/12/2013 lúc 11:09 PM
Phục vụ việc quản lý khách hàng, công tơ điện, bảng giá điện, tính tiền điện một cách dễ dàng cho nhân viên , cho phép khách hàng có thể đăng kí mua điện, xem thông tin, tìm kiếm thông tin và xem thông tin về việc thanh toán trên hệ thống.
  • 0
  • 8602
Tải tệp tin: Click ở đây

Website quản lý tiền điện Quảng Nam- PHP

a) Mục tiêu đề tài :
- Phục vụ việc quản lý khách hàng, công tơ điện, bảng giá điện, tính tiền điện một cách dễ dàng cho nhân viên , cho phép khách hàng có thể đăng kí mua điện, xem thông tin, tìm kiếm thông tin và xem thông tin về việc thanh toán trên hệ thống.
- Giúp nhân viên quản lý và lưu trữ thông tin của các khách hàng, giá điện cũng như việc tính tiền điện dễ dàng , nhanh chóng và thực hiện việc thống kê doanh thu , việc thanh toán tiền điện của khách hàng .......

quan-ly-tien-dien.jpg

b) Phạm vi đề tài :
- Đăng kí mua điện .
- Đăng kí thông báo thanh toán tiền điện qua email.
- Xem thông tin về thanh toán tiền điện .
- Xem lịch cắt điện .
- Tìm kiếm thông tin .
- Tính tiền điện .
- Thống kê : doanh thu tiền điện, khách hàng đã thanh toán hoặc chưa thanh toán tiền điện, điện tiêu thụ........

2. Phương pháp nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ:
a) Phương pháp nghiên cứu : Áp dụng phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng sử dụng ngôn ngữ mô hình hóa UML .
b) Lựa chọn giải pháp công nghệ : Sử dụng ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MYSQL để xây dựng chương trình .

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML