Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Xây dựng hệ thống quản lý tiệm thuốc tây

Được viết bởi QuangIT ngày 09/11/2013 lúc 07:28 PM
Trong bài toán này dược sĩ sẽ tính tiền số thuốc mà khách hàng đã mua và lập hoá đơn giao cho khách hàng thanh toán, việc nhập, xuất thuốc và kiểm tra thuốc của cửa tiệm
  • 0
  • 12523
Tải tệp tin: Click ở đây

Xây dựng hệ thống quản lý tiệm thuốc tây

Giao diện mang phong cách METRO

QLTiemThuoc.jpg

Mục tiêu đề tài, phạm vi đề tài:
a, Mục tiêu đề tài:
o  Xây dựng hệ thống quản lý tiệm thuốc tây cho duợc sĩ và quản lý của tiệm thuốc. Nhằm tin học hoá trong công việc quản lý.
o  Đối với dược sĩ :
- Cập nhật thông tin các đối tượng : Nước sản xuất, nhà cung cấp, khách hàng, thuốc, loại thuốc, đơn vị tính.
- Thực hiện giao dịch tiệm thuốc : Mua, bán thuốc.
- Tra cứu thông tin đối tượng quản lý.
- Thực hiện kiểm kê, báo cáo.
o  Đối với quản lý :
- Cập nhật thông tin dược sĩ.
- Thực hiện giao dịch tiệm thuốc : Mua, bán thuốc.
- Tra cứu thông tin đối tượng quản lý.
- Phân quyền hệ thống.

b, Phạm vi đề tài :
- Chỉ áp dụng cho tiệm thuốc Non Nước.
• Phương pháp nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghê :
- Mô hình thực thể quan hệ.
- Phương pháp phân tích thiết kế hướng đối tượng.
- Công nghệ dot net.
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
• Nội dung nghiên cứu :
- Lý thuyết cơ sở dữ liệu
- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access.
- Phân tích thiết kế hướng đối tượng.
- Ngôn ngữ lập trình Microsoft Visual Basic.

Mô tả hoạt động nghiệp vụ:
a) Đối với dược sĩ : ( Sau khi đăng nhập thành công )
* Cập nhật thông tin các đối tượng : nước sản xuất, nhà cung cấp, khách hàng, thuốc, loại thuốc, đơn vị tính.
* Thực hiện giao dịch của cửa tiệm : mua, bán thuốc.
* Tra cứu thông tin đối tượng quản lý.
* Thực hiện kiểm kê các báo cáo các hoá đơn, số lượng tồn, hạn sử dụng.
b) Đối với quản lý : ( Sau khi đăng nhập thành công )
* Cập nhật thông tin dược sĩ.
* Thực hiện giao dịch của cửa tiệm : mua, bán thuốc.
* Tra cứu thông tin đối tượng quản lý.
* Quản trị người dùng.

Phát biểu bài toán:
Qua những thông tin tìm hiểu trên thực tế, ta có thể phát biểu thành bài toán như sau :
  • Trong bài toán này dược sĩ sẽ tính tiền số thuốc mà khách hàng đã mua và lập hoá đơn giao cho khách hàng thanh toán, việc nhập, xuất thuốc và kiểm tra thuốc của cửa tiệm.
  • Dược sĩ tiến hành thống kê doanh thu, số thuốc đã bán, số thuốc tồn kho… những việc này được thống kê theo từng mã hoá đơn hay tổng số tiền thu được.
  • Bên cạnh đó, người quản lý là người trực tiếp liên hệ với các nhà cung cấp để nhập thuốc, cũng như quan hệ với đối tác để bán thuốc. Người quản lý sẽ quản lý nhân viên, những khách hàng, nhà cung cấp và quản lý doanh thu của cửa hàng, quản lý việc nhập xuất thuốc.
  • Nhân viên và người quản lý muốn thực hiện được các nhiệm vụ của mình thì phải đăng nhập vào hệ thống theo username và password.
  • Trong môt số trường hợp, dược sĩ bận một vấn đề quan trọng gì đó, không thể quản lý tiệm thuốc, thì quản lý sẽ thay thế dược sĩ thực hiện các giao dịch tiệm thuốc.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML