Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Website trường mầm non Bình Minh PHP

Được viết bởi QuangIT ngày 09/11/2013 lúc 08:14 PM
Website trường mầm non sẽ giúp phụ huynh xem thông tin về trường, lớp cũng như các thông tin khác một cách tiện lợi hơn. Đồng thời website cũng giúp cho ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên quản lý công việc thuận lợi hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn.
  • 0
  • 8188
Tải tệp tin: Click ở đây

Website trường mầm non Bình Minh PHP

I. Mục tiêu của đề tài: 
Website trường mầm non sẽ giúp phụ huynh xem thông tin về trường, lớp cũng như các thông tin khác một cách tiện lợi hơn. Đồng thời website cũng giúp cho ban giám hiệu, nhân viên, giáo viên quản lý công việc thuận lợi hơn, hiệu quả hơn và tiết kiệm hơn.

website-mam-non-Binh-Minh-php.jpg

II. Phương pháp tiếp cận, phạm vi đề tài:
1/. Phương pháp tiếp cận đề tài:
- Mô hình thực thể quan hệ
- Phương pháp chuẩn hóa CSDL theo các dạng chuẩn
- Ứng dụng ngôn ngữ lập trình web PHP

2/. Phạm vi đề tài: (liệt kê các tác vụ sẽ khảo sát thiết kế)
Phụ huynh : 
- Xem thông tin, thông báo, các hình ảnh hoạt động…
Ban giám hiệu :
- Quản lý nhân viên ( thêm, sửa, xóa …)
- Quản lý lớp ( thêm, sửa, xóa…)
- Quản lý học sinh ( thêm, sửa, xóa…)
- Tìm kiếm thông tin nhân viên, học sinh, lớp
-  Xem danh sách nhân viên, giáo viên, lớp, học sinh
Nhân viên :
- Quản lý các khoản thu ( thêm, sửa, xóa…)
- Quản lý biên lai thu học phí
- Tìm kiếm thông tin khoản thu, biên lai
Thống kê 
- Thống kê học phí : theo ngày, tháng, năm
- Thống kê trẻ : theo năm sinh, trẻ chưa nộp học phí
Giáo viên :
- Quản lý học tập học sinh ( thêm, sửa, xóa)
- Quản lý bữa ăn của học sinh
- Xem, tham khảo và tải các tài liệu, bài giảng
- Thống kê số ngày vắng của học sinh
III. Nội dung nghiên cứu:
- Lý thuyết thiết kế CSDL
- Hệ quản trị CSDL SQL Server.
- Nghiên cứu và sử dụng công nghệ PHP + SQL Server + MySQL
- Thực hiện thiết kế tất các các tác vụ của trang web
IV. Mô tả bài toán:
Như hầu hết các website khác, website trường mầm non Bình Minh cho phép phụ huynh lựa chọn xem các thông tin cần thiết sau khi truy cập vào trang chủ của website.Đối với ban giám hiệu, nhân viên và giáo viên thì sau khi truy cập vào trang chủ của website họ phải chọn trang dành riêng cho mình và đăng nhập để có thể sử dụng được các chức năng của trang web nhằm phục vụ cho mục đích công việc mà họ cần. 
Phụ huynh:
Phụ huynh là người được phép truy cập vào trang chủ của website. Từ đó, phụ  huynh có thể chọn những thông tin, thông báo mà mình quan tâm hoặc cần biết.
Ban giám hiệu:
Ban giám hiệu là người quản lý thông tin của nhân viên, giáo viên, lớp và học sinh.Do đó ban giám hiệu có thể sửa đổi hay cập nhật những thông tin này.Đồng thời họ có thể tìm kiếm thông tin  hay xem danh sách giáo viên, nhân viên, học sinh, lớp.
Nhân viên ( kế toán ):
Nhân viên kế toán quản lý các khoản thu của nhà trường, quản lý các biên lai thu  học phí, thống kê học phí thu được và thống kê trẻ chưa nộp học phí.
Giáo viên:
Giáo viên phụ trách quản lý chuyên cần, quản lý bữa ăn và quản lý học tập của học sinh.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML