Cấp bậc tác giả:

PHP

Làm thế nào chạy nhiều Domain cùng lúc trong Moodle

Được viết bởi webmaster ngày 18/03/2020 lúc 03:25 PM
Chắc hẳn bạn sẽ có nhiều miền khác nhau(các url khác nhau) để chạy moodle. Tuy nhiên, bạn tìm mọi cách nhưng vẫn không có hướng dẫn nào khả thi. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể tuỳ chỉnh code để giải quyết bài toán trên.
  • 0
  • 4463

Làm thế nào chạy nhiều Domain cùng lúc trong Moodle

Chắc hẳn bạn sẽ có nhiều miền khác nhau(các url khác nhau) để chạy moodle. Tuy nhiên, bạn tìm mọi cách nhưng vẫn không có hướng dẫn nào khả thi. Bài hướng dẫn này sẽ giúp bạn có thể tuỳ chỉnh code để giải quyết bài toán trên.
Trong file config.php của phiên bản Moodle bạn đang sử dụng, hãy chỉnh sửa nội dung bên trong như sau:
Thay thế  $CFG->wwwroot = 'domain'; thành nội dung như bên dưới 
define('MOODLE_NO_DOMAIN', 'none');
$domain = MOODLE_NO_DOMAIN;

if ( defined('CLI_SCRIPT') && CLI_SCRIPT == true) {
        // CALLED FROM COMMANDLINE - cron.php etc ..
        preg_match('/^(.*\/)*(.*\.moodle\.site)\/.*$/',$_SERVER

['PHP_SELF'],$matches);
        if ( count($matches) > 0 ) {
                $domain = $matches[count($matches) - 1];
        }
} else {
        // CALLED FROM BROWSER
        $domain = $_SERVER['HTTP_HOST'];
}
switch ($domain) {
    // configuration for domain 1
    case 'domain1':
        $CFG->wwwroot = 'http://domain1'; // no trailing slash
        break;
    // configuration for domain 2
    case 'domain2':
        $CFG->wwwroot = 'http://domain2'; // no trailing slash
        break;
    // et cetera
    default:
break;
        // ... redirect to info page with moodle links
}

Vậy là cùng lúc bạn có thể chạy 2 hoặc nhiều domain hơn rồi nhé.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML