Cấp bậc tác giả:

PHP

Sửa lỗi cài đặt moodle nửa chừng thì mất kết nối(lỗi HTTP Error 500.0 - Internal Server Error)

Được viết bởi webmaster ngày 14/03/2020 lúc 11:27 AM
Trong quá trình cài đặt moodle, bạn đã bao giờ gặp lỗi time out và trang web trả về lỗi HTTP Error 500.0 - Internal Server Error không? Dòng chú thích lỗi chi tiết ghi là "The FastCGI process exceeded configured activity timeout". Bài dưới đây sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi.
  • 0
  • 4410

Sửa lỗi cài đặt moodle nửa chừng thì mất kết nối(lỗi HTTP Error 500.0 - Internal Server Error)

Trong quá trình cài đặt moodle, bạn đã bao giờ gặp lỗi time out và trang web trả về lỗi HTTP Error 500.0 - Internal Server Error không? Dòng chú thích lỗi chi tiết ghi là "The FastCGI process exceeded configured activity timeout". Bài dưới đây sẽ hướng dẫn cách sửa lỗi.

Lỗi này do giới hạn thời gian hoạt động tải trên hệ thống, cần cấu hình thời gian hoạt động nạp dữ liệu dài hơn

Bước 1: Mở IIS(nhấn tổ hợp phím Window+R, nhập inetmgr)
fast-cgi-01.jpg
Bước 2: Tại IIS, nhấn chọn Web server tương ứng, bên phải hiển thị danh sách các dịch vụ đi kèm, nhấn chọn FastCGI Settings để mở module thiết lập FastCGI
fast-cgi-02.jpg
Bước 3: Một cửa sổ xuất hiện, tại thẻ Activity Timeout, bạn tăng thời gian lên(ví dụ 3000 chẳng hạn)
fast-cgi-03.jpg
Bước 4: Khởi động lại Web server
fast-cgi-04.jpg
Như vậy chúng ta đã sửa được lôi cài đặt moodle nửa chừng thì mất kết nối(lỗi HTTP Error 500.0 - Internal Server Error) do Fa

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML