Cấp bậc tác giả:

PHP

Hướng dẫn kích hoạt thư điện tử của Office 365 trong moodle

Được viết bởi webmaster ngày 16/03/2020 lúc 10:46 PM
Mục đích: Giúp hệ thống phản hồi thông qua thư điện tử, chẳng hạn như người dùng quên mật khẩu, thay đổi mật khẩu, thay đổi email thì sẽ có thư gửi đến người dùng xác nhận. Hoặc giáo viên sẽ gửi thông báo qua mail đến học viên.
  • 0
  • 5105

Hướng dẫn kích hoạt thư điện tử của Office 365 trong moodle

Mục đích: Giúp hệ thống phản hồi thông qua thư điện tử, chẳng hạn như người dùng quên mật khẩu, thay đổi mật khẩu, thay đổi email thì sẽ có thư gửi đến người dùng xác nhận. Hoặc giáo viên sẽ gửi thông báo qua mail đến học viên.
Đầu tiên, vào Quản trị hệ thống > Máy chủ > Email như hình bên dưới
Cau-Hinh-Mail-01.jpg
Giao diện gồm 2 phần trình là Outgoing mail và Incoming mail
Phần Outgoing mail configuration: Cấu hình dịch vụ mail đi
SMTP hosts: smtp.office365.com:587
SMTP security: SSL
SMTP username: email muốn gửi thông báo
SMTP password: mật khẩu của email muốn gửi thông báo
Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc bạn phải có mail của Microsoft Office 365 được cấp miễn phí cho giáo dục hoặc bạn phải mua thì mới sử dụng được.
Cau-Hinh-Mail-02.jpg
Phần Incoming mail configuration: Cấu hình dịch vụ mail đến
Incoming Mail Server: outlook.office365.com:993
Use SSL: SSL
Username: email muốn nhận thông báo
Password: mật khẩu của email muốn nhận thông báo
Cau-Hinh-Mail-03.jpg
Sau đó thực hiện việc lưu hệ thống để thay đổi thành công
Bạn có thể xem thêm phần Cài đặt email POP và IMAP để kích hoạt thư điện tử khác như Google, Apple,...

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML