Cấp bậc tác giả:

PHP

Hướng dẫn tạo mục nộp bài cho sinh viên của khoá học trong moodle

Được viết bởi webmaster ngày 11/01/2020 lúc 08:46 PM
Để tạo mục nộp bài(Assignment) vào khoá học trên hệ thống moodle, bạn cần phải có quyền Giáo viên biên soạn
  • 0
  • 8399

Hướng dẫn tạo mục nộp bài cho sinh viên của khoá học trong moodle

Để tạo mục nộp bài(Assignment) vào khoá học trên hệ thống moodle, bạn cần phải có quyền Giáo viên biên soạn
Bước 1: Vào khoá học(xem tạo khoá học tại đây) muốn tạo mục nộp bài, tại chủ đề bố trí, chọn Add an activity or resource
Tao-Nop-Bai-01.jpg
Bước 2: Chọn Assignment, sau đó nhấn Add để vào form
Tao-Nop-Bai-02.jpg
Tại General, phần Assignment name nhập tên công việc muốn đặt tên, mô tả tên công việc và tệp tin hướng dẫn công việc
Tao-Nop-Bai-03.jpg
Tại Availability, nhập thời gian bắt đầu nộp bài, thời gian kết thúc nộp bài, ngoài ra có thêm phần cho thời gian gia hạn nộp bài
Tao-Nop-Bai-04.jpg
Tại Submission types, có 2 kiểu: kiểu chữ và kiểu tệp tin để thành viên nộp bài
Tao-Nop-Bai-05.jpg
Bước 3: Nhấn Save để kết thúc.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML