Cấp bậc tác giả:

TRAINING

Phân biệt API và EndPoint

Được viết bởi webmaster ngày 24/06/2024 lúc 10:37 AM
API (Application Programming Interface) là một tập hợp các quy tắc và định nghĩa cho phép các ứng dụng phần mềm giao tiếp với nhau. Endpoint là URL hoặc URI cụ thể trong một API đại diện cho một tài nguyên hoặc chức năng riêng biệt.
 • 0
 • 329

Phân biệt API và EndPoint

API (Application Programming Interface) là tập hợp các quy tắc và giao thức cho phép phần mềm giao tiếp với nhau. API định nghĩa các phương thức, kiểu dữ liệu và quy tắc mà các thành phần phần mềm sử dụng để tương tác.

Endpoint là một URL cụ thể trong API, đại diện cho một tài nguyên hoặc chức năng riêng biệt. Endpoint là điểm mà tại đó API tiếp nhận và xử lý yêu cầu từ máy khách.

Ví dụ cụ thể:

 1. API: API của GitHub cho phép các ứng dụng truy cập thông tin kho lưu trữ, người dùng, và nhiều tính năng khác.
 2. Endpoint: https://api.github.com/users/octocat là một endpoint của GitHub API, cho phép lấy thông tin của người dùng có tên là "octocat".

Chi tiết hơn:

API:

 • Mục đích: Cung cấp giao thức và công cụ để các ứng dụng giao tiếp và sử dụng chức năng từ phần mềm khác.
 • Ví dụ: API của Google Maps cho phép các ứng dụng tích hợp bản đồ và thông tin địa lý vào ứng dụng của mình.

Endpoint:

 • Mục đích: Chỉ định một vị trí cụ thể trong API nơi có thể truy cập dữ liệu hoặc chức năng.
 • Ví dụ: https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/json là một endpoint của Google Maps API, cho phép chuyển đổi địa chỉ thành tọa độ địa lý.

Mối quan hệ:

 • API là một bộ các chức năng và dịch vụ, trong khi endpoint là các điểm truy cập cụ thể trong API.
 • API cung cấp các endpoint khác nhau để thực hiện các tác vụ cụ thể.

Ví dụ chi tiết hơn:

API của Twitter:

 • Mục đích: Cho phép các ứng dụng truy cập và tương tác với dữ liệu trên Twitter, như đăng tweet, theo dõi người dùng, lấy thông tin tweet.
 • Endpoint cụ thể: https://api.twitter.com/2/tweets cho phép lấy danh sách các tweet.

API của Spotify:

 • Mục đích: Cho phép các ứng dụng truy cập vào dữ liệu âm nhạc, danh sách phát, và thông tin nghệ sĩ trên Spotify.
 • Endpoint cụ thể: https://api.spotify.com/v1/artists/{id} cho phép lấy thông tin chi tiết về nghệ sĩ với ID cụ thể.

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML