Cấp bậc tác giả:

PHP

Hướng dẫn tạo khoá học mới trong moodle

Được viết bởi webmaster ngày 11/01/2020 lúc 08:17 PM
Để thêm khoá học mới trên hệ thống moodle, bạn cần phải có quyền giáo viên biên soạn để tạo mới khoá học
  • 0
  • 7450

Hướng dẫn tạo khoá học mới trong moodle

Để thêm khoá học mới trên hệ thống moodle, bạn cần phải có quyền giáo viên biên soạn để tạo mới khoá học
Bước 1: Vào Site administration > Manage courses and categories > chọn các cấp khoá học
Them-Khoa-Hoc-01.jpg
Bước 2: Nhấn nút Create new course để bắt đầu thêm khoá học
Them-Khoa-Hoc-02.jpg
  • Full name là tên của khoá học
  • Short name là tên rút rọn của khoá học
  • ID number là mã của khoá học, sử dụng để sau này thêm thành viên tự động vào khoá học này
Bước 3: Nhấn nút Save để vào khoá học.
Bước 4: Tại đây chúng ta có thể thêm các chủ đề của khoá học, bằng cách vào bánh răng, chọn Turn editing on để bật quyền chỉnh sửa khoá học như hình bên dưới
Them-Khoa-Hoc-03.jpg

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML