Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách tính khoảng cách 2 ngày trong C#

Được viết bởi webmaster ngày 14/12/2017 lúc 10:09 PM
Ví dụ bạn có hạn trả sách là ngày 5/9, ngày trả là ngày 15/9 . Giả thiết là ngày B lớn hơn đi bây giờ mình muốn tính ra số ngày trễ giữa 2 ngày là 10.
  • 0
  • 26565

Cách tính khoảng cách 2 ngày trong C#

Bạn có 2 ngày. Bây giờ bạn muốn tính khoảng cách giữa 2 ngày đó là bao nhiêu ngày, trong c# có thể sử dụng TimeSpan.
Ví dụ bạn có hạn trả sách là ngày 5/9, ngày trả là ngày 15/9 . Giả thiết là ngày B lớn hơn đi bây giờ mình muốn tính ra số ngày trễ giữa 2 ngày là 10.
DateTime ngaymuon = Convert.ToDateTime("05/09/2017");
DateTime ngaytra = Convert.ToDateTime("15/09/2017");
TimeSpan Time = ngaytra - ngaymuon;
int TongSoNgay = Time.Days;

Ngoài ra nó còn có các thuộc tính TotalDays, TotalMinute.... Lấy tất cả số ngày, phút....

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML