Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Kết hợp giữa AutoCompleteExtender và ModalPopupExtender

Được viết bởi webmaster ngày 10/08/2017 lúc 01:09 AM
Nếu bạn đang sử dụng giữa control ajax AutoCompleteExtender bên trong ModalPopupExtender thì có thể bạn đang khó chịu giữa hai cái này.
  • 0
  • 5371

Kết hợp giữa AutoCompleteExtender và ModalPopupExtender

Nếu bạn đang sử dụng giữa control ajax AutoCompleteExtender bên trong ModalPopupExtender thì có thể bạn đang khó chịu giữa hai cái này. Vấn đề này ở z-index, và việc hiển thị đè lên nhau là khá phổ biến, mặc dù người dùng không biết nó như thế nào.
Bài viết này sẽ hướng dẫn cách fix khó khăn trên.

<cc1:AutoCompleteExtender ID="ace" runat="server" OnClientShown="ShowOptions">
</cc1:AutoCompleteExtender>

<script language="javascript" type="text/javascript">
    function ShowOptions(control, args)
    {
        control._completionListElement.style.zIndex = 10000001;
    }
</script> 

Đơn giản phải không nào!

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML