Cấp bậc tác giả:

DOTNET

Cách lấy địa chỉ Ip trên máy Client trong C#, Java hoặc ASP.NET

Được viết bởi webmaster ngày 31/08/2017 lúc 06:43 PM
Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu lấy địa chỉ IP (Internet Protocol) cho việc phát triển ứng dụng. Ví dụ để phục vụ cho việc ghi log truy cập, chống đăng nhập nhiều tài khoản cùng một IP, chặn truy cập thông qua IP,…
 • 0
 • 12070

Cách lấy địa chỉ Ip trên máy Client trong C#, Java hoặc ASP.NET

Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu lấy địa chỉ IP (Internet Protocol) cho việc phát triển ứng dụng. Ví dụ để phục vụ cho việc ghi log truy cập, chống đăng nhập nhiều tài khoản cùng một IP, chặn truy cập thông qua IP,… Thông qua những đoạn mã tổng hợp dưới đây, tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc tra cứu của các bạn khi cần. 

Đối với C#
using System;
using System.Net;
 
namespace GetIPCS
{
 ///
 /// Gets IP addresses of the local machine
 ///
 class classGetIPCS
 {
 ///
 /// Gets IP addresses of the local machine
 ///
 [STAThread]
 static void Main(string[] args)
 {
  // Get host name
  String strHostName = Dns.GetHostName();
  Console.WriteLine("Host Name: " + strHostName);
 
  // Find host by name
  IPHostEntry iphostentry = Dns.GetHostByName(strHostName);
 
  // Enumerate IP addresses
  int nIP = 0;
  foreach(IPAddress ipaddress in iphostentry.AddressList)
  {
  Console.WriteLine("IP #" + ++nIP + ": " +
           ipaddress.ToString());
  }
 }
 }
} 

Đối với Java

import java.net.*;
import java.io.*;
 
public class GetIPAddress
{
  public static void main(String [] args)
  {
    try
    {
      InetAddress thisIp =InetAddress.getLocalHost();
      System.out.println("IP:"+thisIp.getHostAddress());
    }
    catch(Exception e)
    {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Đối với ASP.NET

string ip;
ip=Request.ServerVariables("HTTP_X_FORWARDED_FOR");
if(ip==string.Empty)
{
ip=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR");
}

Nguồn bài viết: DOTNET.VN

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bài viết mới nhất

LIKE BOX

Bài viết được xem nhiều nhất

HỌC HTML