Kiểm Thử Phần Mềm

  • Ngày gửi: 25/08/2012
  • Lượt xem: 1420
  • Lượt tải: 20
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì? Tại sao phải Kiểm Thử?


Nội dung: Kiểm Thử Phần Mềm Là Gì? Tại sao phải Kiểm Thử?

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN