Tài Liệu Xử Lý Ảnh

  • Ngày gửi: 25/08/2012
  • Lượt xem: 1429
  • Lượt tải: 18
  • Ngôn ngữ:
  • Số trang: 0
  • Nền tảng:
  • Người gửi: QuangIT
Loading...
Tóm tắt:

Một ảnh số (digital image)là biểu diễn của ảnh hai chiều dưới dạng một tập các giá trị số -gọi chung là phần tử ảnh và điểm ảnh.


Nội dung: Một ảnh số (digital image)là biểu diễn của ảnh hai chiều dưới dạng một tập các giá trị số -gọi chung là phần tử ảnh và điểm ảnh.
Các gía trị pixel thường biểu diễn các giá trị độ sáng, màu,…Ghi nhớ số hóa (digitization)dùng để chỉ rằng một ảnh số là một xấp xỉ của ảnh thực.

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI...

BÌNH LUẬN